Veľmi krátke vlny

Veľmi krátke vlny (VHF) – 30 až 300 MHz

Veľmi krátke vlny (VHF) sú v oblasti elektromagnetického spektra, ktorá sa rozkladá medzi 30 a 300 megahertzmi (MHz). Táto oblasť vlnových dĺžok má svoje špecifické využitie v rôznych komunikačných systémoch, vrátane leteckej a rádiové komunikácie.

Použitie vo vzdušnej komunikácii

VHF komunikácia je široko používaná v leteckej doprave na rôzne účely. Tieto vlny majú schopnosť prenikať relatívne ľahko atmosférickými podmienkami a poskytujú spoľahlivé spojenie medzi leteckými vozidlami a pozemnými stanicami.

Jedným z najdôležitejších aspektov VHF komunikácie v letectve je zabezpečenie bezpečnej a efektívnej komunikácie medzi pilotmi a leteckými dispečermi. Táto komunikácia zahŕňa výmenu informácií o leteckých trasách, meteorologických podmienkach, letových plánoch a iných dôležitých informáciách.

Špecifiká komunikácie

Vo vzdušnej komunikácii sa používajú rôzne skratky a výrazy na označenie rôznych pojmov. Jedným z príkladov je výraz veľmi krátke vlny, ktorý sa vysielajú ako jednotlivé písmená v nefonetickom kóde.

Príklad: Veľmi krátke vlny (30 až 300 MHz) sa počas komunikácie môže vysielať ako VHF (30 až 300 MHz). Tento spôsob komunikácie pomáha udržiavať krátke a jednoznačné výmeny informácií medzi pilotmi a dispečermi.

Záver

Veľmi krátke vlny (VHF) sú dôležitou súčasťou leteckej komunikácie a hrajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a efektívnosti letov. Tieto vlny umožňujú spoľahlivú výmenu informácií medzi letmi a pozemnými stanicami a sú dôležité pre riadenie letovej prevádzky a navigáciu v leteckom priemysle.

Velmi krátké vlny (30 až 300 MHz) – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako jednotlivá písmena v nefonetické podobě. – Very high frequency (30 to 300 MHz)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥