vežové postavenie

Termín hull defilade je vo vojenskom leteckom kontexte dôležitým pojmom, ktorý sa týka umiestnenia lietadla s cieľom minimalizovať jeho viditeľnosť a zraniteľnosť voči nepriateľskej výstrelovej sile. Toto taktické postavenie je známe aj ako vežové postavenie.

Hull defilade znamená umiestniť lietadlo tak, aby bolo čo najviac zakryté terénom alebo inými prekážkami. V prípade leteckých útokov alebo nepriateľských pozorovateľov umožňuje toto postavenie minimalizovať plochu lietadla, ktorá je viditeľná z určitého uhla. Tým sa znižuje riziko zásahu nepriateľskej streľby a zvyšuje sa bezpečnosť lietadla a jeho posádky.

Vežové postavenie, alebo hull defilade, je široko využívané vo vojenských operáciách na pozemných základniach alebo vo vojenských letiskách. Správne umiestnenie lietadla v tejto taktickej pozícii môže poskytnúť výhodu pri ochrane lietadla pred nepriateľskými pohľadmi alebo útokmi, čím zlepšuje celkovú bezpečnosť vojenských operácií.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥