vrtuľník

Letecký Odborný Výraz: Vrtuľník (Helicopter)

V leteckom svete je vrtuľník špecifickým druhom lietadla, ktoré sa vyznačuje schopnosťou vznášať sa vo vzduchu pomocou otáčavých nosných plôch, známych ako rotory. Vrtuľník je tžší než vzduch a je schopný letieť predovšetkým vďaka aerodynamickým silám, ktoré pôsobia na jeden alebo viacero poháňaných rotoroch, ktorých osi sú zásadne zvislé.

Vrtuľníky majú jedinečné schopnosti, vrátane schopnosti vertikálneho vzlietania a pristátia, schopnosti vznášať sa na jednom mieste a pohybu dozadu a nabok. Na rozdiel od konvenčných lietadiel nepotrebujú vrtuľníky dlhé vzletové a pristávacie dráhy, čo ich robí veľmi flexibilnými pre rôzne typy misií.

Vývoj Vrtuľníkov:

Prvý vrtuľník bol skonštruovaný francúzskym vynálezcom Paulom Cornu v roku 1907. Tento stroj mal dva rotory pokryté plátnom a bol schopný krátkych letov vo výške niekoľkých metrov nad zemou. Neskôr sa vrtuľníky stali dôležitým prostriedkom v leteckej doprave, vojenskom sektore aj v civilnom živote.

V roku 1939 skonštruoval ruský vynálezca Igor Sikorsky prvý plne ovládateľný jednorotorový vrtuľník, čím posunul technológiu vrtuľníkov na ďalšiu úroveň.

Slovenský Jazyk:

V slovenčine je vrtuľník známy aj pod slangovým názvom helo.

Vrtuľník – Helicopter

Vrtuľník znamená rotorové letadlo, ktoré pre svoj horizontálny pohyb závisí predovšetkým od svojich motorom poháňaných rotorov.

Značka a Kód:

Vrtuľník sa označuje skratkou HEL. HEL (Helicopter) patrí medzi skratky a kódy, ktoré sú potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov v súlade s pravidlami Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) uvedenými v Dokumente 8400 – Skratky a Kódy.

Vrtuľník je motorové rotorové lietadlo s otáčavými nosnými plochami, ťažšie ako vzduch. Je schopné letieť prevažne pôsobením aerodynamických síl, vznikajúcich na jednom alebo na viacerých poháňaných rotoroch, ktorých osi sú v podstate zvislé.

Vrtuľník je schopný zvisle vzlietnuť a pristáť, vznášať sa na mieste a lietať dozadu i nabok. Helikoptéry môžu štartovať a pristávať kolmo, nepotrebujú vzletové a pristávacie dráhy. Vrtuľníky majú zvyčajne jeden alebo dva rotory – nosné vrtule.

Prvý vrtuľník skonštruoval francúzsky vynálezca Paul Cornu. Stroj zhotovil sám a prevažne z častí bicykla. Lietajúci stroj mal dva rotory pokryté plátnom (predný a zadný). Na každom rotore boli dva veslovité listy z dreva. Vpredu a vzadu mal stabilizačné smerové plochy. Hnacia sila sa z benzínového motora prenášala koženými hnacími remeňmi. Dňa 13. novembra 1907 sa vzniesol sa na 20 sekúnd do výšky 30 centimetrov. Pri ďalších pokusoch sa mu podarilo dosiahnuť výšku 2 metrov.

Prvý úspešný, plne ovládateľný jednorotorový vrtuľník skonštruoval vynálezca ruského pôvodu Igor Sikorski v roku 1939 v Spojených štátoch amerických.

Helicopter má skratku HEL. HEL (Helicopter) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Slangový výraz pre vrtuľník je helo.

Vrtulník – Helicopter

Letadlo těžší než vzduch, schopné letu převážně působením aerodynamických sil, vznikajících na jednom nebo více poháněných rotorech, jejichž osy jsou v podstatě svislé.

Helicopter means a rotorcraft that, for its horizontal motion, depends principally on its engine-driven rotors.

Vrtulník znamená rotorové letadlo, jehož horizontální pohyb závisí v zásadě na rotoru (rotorech), poháněném (poháněných) motorem (motory).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥