Vzdialenosť DME

Vzdialenosť DME – DME Distance

Vzdialenosť DME (Distance Measuring Equipment) predstavuje šikmú vzdialenosť od zdroja signálu DME k prijímacej anténe. DME je rádiový navigačný systém, ktorý umožňuje lietadlám zisťovať ich presnú vzdialenosť od určeného DME stanice. Tento systém pracuje na princípe merania času, ktorý trvá signálu na ceste od stanice k lietadlu a naspäť. Na základe tohto času je potom vypočítaná vzdialenosť medzi lietadlom a stanica.

DME je kľúčovým prvkom v leteckej navigácii, pretože poskytuje presné informácie o vzdialenosti lietadla od stanice, čo je neoceniteľné pre riadenie letov a určovanie pozície lietadla v letiskovom okolí. Piloti môžu používať DME v rôznych situáciách, vrátane pristávania, navigácie v blízkosti letiska alebo pri letení vo vzdušnom priestore s obmedzenou viditeľnosťou.

Presnosť a spoľahlivosť DME systému sú kritické pre bezpečnosť leteckej dopravy. Technologické vylepšenia v tejto oblasti umožňujú pilotom presnejšie merania vzdialeností, čo zvyšuje úroveň bezpečnosti a efektívnosti letectva.

Je dôležité poznamenať, že dátum uvedený na konci textu (20/3/2003 Č.) môže predstavovať špecifický časový údaj alebo referenciu na konkrétnu normu alebo dokument, ktorý sa vzťahuje k používaniu DME systému v leteckej doprave.

Šikmá vzdialenosť od zdroja signálu DME k prijímacej anténe. 20/3/2003 Č.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥