Weight

Hmotnosť v Leteckej Terminológii

Termín Weight, čo znamená hmotnosť, je základným pojmom v leteckej terminológii. V kontexte leteckej komunikácie je tento termín označovaný skratkou WT. Skratka WT (Weight) je definovaná v rámci medzinárodných noriem ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva) uvedených v Dokumente 8400, ktorý obsahuje štandardy a kódy používané v leteckom priemysle.

V leteckom sektore je správne určiť a kontrolovať hmotnosť lietadla, vrátane nákladu a paliva. Hmotnosť je kľúčovým faktorom pri výpočtoch týkajúcich sa bezpečnosti letu, výkonu lietadla a palivovej efektívnosti. Piloti a inžinieri musia byť presní pri určovaní hmotnosti, aby zabezpečili správne fungovanie lietadla počas celého letu.

Normy ICAO, vrátane skratky WT, zabezpečujú jednotnú a jasnú komunikáciu medzi leteckými profesionálmi na celom svete. Tieto štandardizované pojmy a skratky sú dôležité pre bezpečnosť letu a umožňujú leteckému priemyslu efektívne a spoľahlivé fungovanie.

Weight má skratku WT. WT (Weight) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥