Zdôvodňujúcej

V leteckom kontexte znamená výraz substantiate zdôvodniť alebo potvrdiť prítomnosť alebo platnosť niečoho pomocou prezentácie dostatočných dôkazov získaných prostredníctvom demonštrácie alebo analýzy alebo oboch týchto metód.

Opodstatnenie je nevyhnutné v leteckom priemysle, kde presnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť sú kľúčovými faktormi. Pri schvaľovaní nových leteckých technológií, materiálov alebo postupov je dôležité mať dostatočné dôkazy, ktoré podporujú ich účinnosť a bezpečnosť. Tieto dôkazy môžu byť získané rôznymi spôsobmi, vrátane praktických demonštrácií, testovania materiálov, matematických analýz alebo simulácií.

Vo vývoji nových lietadiel sa zdôvodnenie používa na overenie vlastností, akými sú odolnosť voči extrémnym podmienkam, efektívnosť palubných systémov alebo schopnosť vyhovieť bezpečnostným norám. Bez dostatočných dôkazov by bolo nemožné presvedčiť letecké orgány alebo regulačné úrady, že nový produkt alebo technológia je bezpečná a spoľahlivá pre použitie vo vzduchu.

V leteckej vede a výskume je zdôvodnenie neoddeliteľnou súčasťou procesu hodnotenia nových teórií alebo konceptov. Skúmanie a experimentovanie s novými nápadmi a teóriami vyžaduje presné a spoľahlivé zdôvodnenie, aby bolo možné považovať nový prístup za hodný pozornosti alebo ďalšieho výskumu.

Celkovo povedané, zdôvodňovanie je základným procesom v leteckom priemysle, ktorý zabezpečuje, že nové technológie a postupy sú podložené pevnými dôkazmi a že sú schopné splniť prísne letecké štandardy a normy.

Substantiate means to prove by presentation of adequate evidence obtained by demonstration or analysis or both.

Opodstatnit znamená prokázat předložením přiměřených důkazů získaných předvedením nebo rozborem nebo obojím.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *