Zemepisná šírka

Zeměpisná šířka je základný geografický parameter, ktorý udáva vzdialenosť bodu na zemskom povrchu od rovníka na sever alebo juh. Je to jeden z dvoch hlavných geografických súradníc, ktoré definujú umiestnenie bodu na Zemi, pričom druhou súradnicou je zemepisná dĺžka.

Zeměpisná šířka sa meria v stupňoch, minutách a sekundách a označuje sa symbolom °. Rovnobežky, ktoré sú čiarou, ktorá je rovnobežná s rovníkom, delia zemský povrch na rôzne klimatické a geografické oblasti. Šírka určuje, či sa bod nachádza na severnej alebo južnej pologuli.

Zeměpisná šířka má veľký význam v leteckej navigácii a geografických vedách. V leteckej navigácii sa používa na stanovenie polohy lietadla vo vzduchu a určuje optimálnu trasu letu. Geografi využívajú zeměpisnú šírku na štúdium klímy, biodiverzity a ďalších prírodných javov na určitej geografickej šírke.

Zeměpisná šířka sa meria od -90° (južná pologuľa) po +90° (severová pologuľa). Bod na rovníku má zeměpisnú šírku 0°. Rôzne zemepisné šírky majú vplyv na dĺžku dní a nocí, slnečný úhel a teplotné podmienky v danom regione.

Význam zeměpisnej šírky spočíva v tom, že pomáha definovať polohu miest, krajín a geografických útvarov na Zemi, čím umožňuje lepšie porozumenie sveta okolo nás a jeho rôznorodosti.

Zeměpisná šířka – Latitude

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *