Adjacent

Adjektívum Adjacent je odborný výraz v letectve, ktorý znamená susedný alebo priliehajúci. Používa sa na označenie objektov, ktoré sú umiestnené blízko seba alebo majú spoločné hranice. V leteckom kontexte môže tento termín označovať rôzne aspekty, vrátane geografických oblastí, letísk, dráh, alebo iných častí letiskového vybavenia, ktoré sú umiestnené vedľa seba alebo majú bezprostredný kontakt.

Keď hovoríme o letiskách, môže ísť napríklad o dve susedné vzletové a pristávacie dráhy, ktoré sú navzájom blízko umiestnené. Taktiež sa používa na označenie príležitostí na parkovanie lietadiel na letisku, ktoré sú umiestnené vedľa seba alebo majú spoločné hranice.

Termín Adjacent je dôležitý pre riadenie letov a bezpečnosť leteckej prevádzky. Piloti a leteckí dispečeri musia mať presné informácie o susedných oblastiach a ich vzdialenostiach na letisku, aby mohli riadiť pohyb lietadiel a zabrániť možným kolíziám alebo konfliktom počas štartovania, pristávania alebo pohybu po letisku.

Okrem toho sa pojem Adjacent používa aj pri identifikácii geografických oblastí alebo letových trás, ktoré majú spoločné hranice alebo susedia. Tieto informácie sú kľúčové pre letové plánovanie, navigáciu a riadenie leteckej prevádzky.

V súlade s medzinárodnými štandardmi ICAO (International Civil Aviation Organization) sa skratka ADJ používa na označenie Adjacent v dokumentoch a komunikácii v leteckom priemysle, aby sa zabezpečila jasná a jednotná komunikácia medzi odborníkmi a profesionálmi v leteckej oblasti.

Adjacent má skratku ADJ. ADJ (Adjacent) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *