Apríl

Letecký Odborný Výraz: Duben (April)

Duben:

Duben je štvrtý mesiac kalendárneho roka a má 30 dní. V leteckom kontexte sa termín Duben (April) často používa na označenie konkrétneho časového obdobia alebo termínu v leteckých operáciách a letových plánoch. Letecké spoločnosti, piloti a dispečeri používajú tento termín na presné určenie dátumov a časov, ktoré sú kľúčové pre letecké operácie.

Využitie V Leteckých Operáciách:

V leteckých plánoch a dokumentoch je dôležité presne určiť dátumy a časy letov. Duben môže byť dôležitým obdobím v súvislosti s leteckými udalosťami, ako sú lety pre turistickú sezónu, letecké preteky, alebo špeciálne letecké udalosti a akcie. Presné vymedzenie časových rámcov je nevyhnutné pre bezpečné a efektívne riadenie letových operácií.

Kód APR:

Duben je v systéme leteckých skratiek a kódov označovaný skratkou APR. Táto skratka (APR) je súčasťou medzinárodných štandardov stanovených organizáciou ICAO (International Civil Aviation Organization). Tieto štandardy, vrátane štandardizovaných skratiek pre mesiace, zabezpečujú jednotné používanie termínov a kódov vo svetovej leteckej komunite.

Záver:

Duben, štvrtý mesiac v kalendárnom roku, je dôležitým obdobím pre letecké operácie a plánovanie letov. Presné určenie dátumov a časov pomocou skratky APR je kľúčové pre bezpečnú a spoľahlivú leteckú dopravu. Piloti, dispečeri a letecké spoločnosti využívajú tieto štandardizované termíny na účinné riadenie leteckých operácií po celom svete.

Duben – April

April má skratku APR. APR (April) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥