ATIS

ATIS – v leteckej terminológii

ATIS (Automatic Terminal Information Service) je kľúčovým prvkom v leteckej komunikácii, ktorý zabezpečuje dôležité informácie o aktuálnych poveternostných podmienkach na letisku. Je to automatická služba, ktorá poskytuje pilotom aktuálne informácie o aktuálnych poveternostných podmienkach, prevádzkových procedúrach a iných dôležitých údajoch, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné pristátie a vzlietanie.

Funkcie ATIS:

ATIS je navrhnutý tak, aby uľahčil pilotom a leteckým posádkam prístup k dôležitým informáciám pred, počas a po lete. Jeho hlavné funkcie zahŕňajú poskytovanie aktuálnych informácií o poveternostných podmienkach, ako sú vietor, viditeľnosť, oblaky, teplota a tlak vzduchu. Taktiež poskytuje informácie o aktuálnych prístrojových prístupových bodoch, taxi procedúrach a akýchkoľvek iných špecifických pokynoch pre dané letisko.

Použitie ATIS v Leteckých Operáciách:

Piloti sú povinní počúvať ATIS správy pred vstupom do koncových riadených oblastí alebo pred pristátím na letisku. Tieto správy sa pravidelne aktualizujú, aby zodpovedali aktuálnym poveternostným podmienkam. Pre pilotov je dôležité mať prístup k čerstvým informáciám, aby mohli prispôsobiť svoje letové plány podľa aktuálnych podmienok.

Zabezpečenie Bezpečného Leteckého Prostredia:

ATIS je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie bezpečného leteckého prostredia. Poskytuje pilotom včasné a presné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správne rozhodnutia a bezpečné riadenie letu. Týmto spôsobom prispieva k zníženiu rizika leteckých nehôd a zabezpečuje efektívny priebeh letových operácií.

Symbol používaný k označení automatického rozhlasového vysílání informací o letišti.

Skratka použitá na označenie automatickej informačnej služby v koncovej riadenej oblasti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥