Azimut, kurz

Vo svete leteckej navigácie je azimut termín, ktorý sa používa na označenie uhlu medzi smerom na pevný bod a zvoleným referenčným bodom. Je to základný prvok v leteckej navigácii, ktorý pilotom pomáha určiť smer letu a udržiavať presný kurz počas letu.

Azimut je zvyčajne meraný vo stupňoch od 0° (sever) do 360° v smere hodinových ručičiek. V leteckej navigácii sa používa k určeniu smeru na pevné body, ako sú letiská, orientačné body alebo navigačné body. Piloti môžu použiť azimut na vyhodnotenie vzdialenosti a smeru k cieľovému miestu, čo im umožňuje plánovať optimálny letový kurz.

Azimut sa často kombinuje s ďalšími navigačnými informáciami, ako sú vzdialenosti a nadmorská výška, aby sa vytvoril presný obraz o polohe lietadla v priestore. Použitie azimutu v kombinácii s GPS technológiou umožňuje pilotom presné sledovanie ich polohy a kurzov počas celého letu.

Pre leteckých profesionálov je dôležité mať presné a spoľahlivé informácie o azimute, aby mohli bezpečne a efektívne navigovať po vzdušnom priestore. Tieto údaje sú nevyhnutné nielen pre plánovanie letových trás, ale aj pre bezpečné pristátia na cieľových letiskách, čo zaručuje hladký a bezproblémový letový zážitok pre cestujúcich.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥