Before

Letecký Odborný Výraz: Before (Pred)

Termín before označuje časový úsek pred určitým bodom alebo udalosťou v leteckom kontexte. Je to kritický termín v letectve, ktorý sa používa na definovanie dôležitých postupov a udalostí, ktoré musia byť dokončené pred štartom alebo inou dôležitou činnosťou počas letu.

Význam v Leteckej Praxi:

V leteckej doprave je bezpečnosť vždy na prvom mieste. Preto existujú špecifické postupy, ktoré piloti a letecký personál musia dodržiavať pred každým letom. Tieto postupy zahŕňajú overovanie stavu lietadla, vykonávanie bezpečnostných kontrol, nastavovanie paliva, skontrolovanie navigačných systémov a iných kritických komponentov, ktoré zabezpečujú bezproblémový priebeh letu.

Termín before je neoddeliteľnou súčasťou letectva a pomáha zabezpečiť, že všetky príslušné úkony sú dokončené presne podľa predpísaných noriem a bezpečnostných štandardov.

Before – BFR

Termín before je v leteckých skratkách označovaný ako BFR. BFR (Before) patrí medzi letecké skratky a kódy, ktoré sú v súlade s pravidlami Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), ako je uvedené v Dokumente 8400 – Skratky a Kódy.

Before má skratku BFR. BFR (Before) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥