Broken

Letecký Odborný Výraz: Broken (Poškodené)

Termín broken v leteckom kontexte označuje stav, keď je určitý časť lietadla poškodená alebo nefunkčná. Bezpečnosť letu je v leteckom priemysle absolútnym imperatívom, a preto sa každé aj najmenšie poškodenie alebo nefunkčnosť musí riadne dokumentovať, hodnotiť a opraviť pred ďalším použitím lietadla.

Význam v Leteckej Praxi:

Keď sa niektorá časť lietadla označí ako broken, to znamená, že táto časť nie je schopná plne vykonávať svoju funkciu alebo slúžiť svojmu účelu. Môže ísť o mechanické zlyhanie, poškodenie alebo iný druh nefunkčnosti. V takýchto prípadoch musí letecký personál dôkladne zhodnotiť rozsah poškodenia alebo nefunkčnosti a rozhodnúť o nevyhnutných opravách alebo výmene poškodenej časti.

Termín broken je dôležitým označením, ktoré signalizuje personálu, že daná časť lietadla nie je v správnom stave na bezpečný let a vyžaduje okamžitú pozornosť a opravu.

Broken – BKN

Termín broken je označený skratkou BKN v leteckých kódoch. BKN (Broken) patrí medzi letecké skratky a kódy, ktoré sú v súlade s pravidlami Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), ako je uvedené v Dokumente 8400 – Skratky a Kódy.

Broken má skratku BKN. BKN (Broken) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥