Cruise

Letecký Odborný Výraz: Cruise (Krutost)

Termín cruise v leteckom kontexte označuje fázu letu, po vzlete a pred pristátím, keď lietadlo udržuje stálu horizontálnu polohu a strednú rýchlosť. Táto fáza letu je kritická z hľadiska palivovej efektivity a hospodárnosti, pretože lietadlo pokračuje v letení na stabilnej trajektórii na predvolenej výške a rýchlosti.

Význam v Leteckej Praxi:

Vo fáze cruise je lietadlo vo vyrovnanom leteckom stave, ktorý mu umožňuje udržiavať stálu rýchlosť, výšku a kurz. V tejto fáze letu lietadlo dosahuje optimálnu spotrebu paliva a poskytuje cestujúcim pohodlnú atmosféru.

Lietadlo je vybavené špeciálnymi systémami, ktoré umožňujú pilotovi udržiavať konštantnú rýchlosť a výšku vo fáze cruise. Táto fáza je obzvlášť dôležitá pri dlhých letoch, keď je potrebné maximalizovať dolet a minimalizovať spotrebu paliva.

Cruise – CRZ

Termín cruise je označený skratkou CRZ v leteckých kódoch. CRZ (Cruise) patrí medzi letecké skratky a kódy, ktoré sú v súlade s pravidlami Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), ako je uvedené v Dokumente 8400 – Skratky a Kódy.

Cruise má skratku CRZ. CRZ (Cruise) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥