During

Letecký Odborný Výraz: Počas (During)

Termín during sa v leteckom kontexte používa na označenie časového úseku, ktorý sa týka konkrétnej udalosti alebo fázy letu. Je dôležitým pojmom v leteckom komunikačnom jazyku, pretože pomáha presne špecifikovať, kedy sa určitá udalosť alebo situácia vyskytla počas letu.

Význam v Leteckej Praxi:

Vo všetkých aspektoch letectva je dôležité mať presné časové referencie. Pojem during je kľúčovým prvkom pri rozprávaní o rôznych fázach letu, ako je vzlietanie, kruhový let, pristátie, počas ktorých piloti a ďalší personál musia byť v neustálom kontakte a dodržiavať špecifické postupy.

V leteckých správach a záznamoch je termín during často používaný na označenie doby, počas ktorej sa vyskytla určitá situácia alebo problém. Presná identifikácia časových úsekov je kľúčová pre bezpečnosť a účinnosť leteckých operácií.

Počas – DRG

Termín during je označený skratkou DRG v leteckých kódoch. DRG (During) patrí medzi letecké skratky a kódy, ktoré sú v súlade s pravidlami Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), ako je uvedené v Dokumente 8400 – Skratky a Kódy.

During má skratku DRG. DRG (During) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥