Except

Letecký Odborný Výraz: Okrem (Except)

Termín except sa v leteckom priemysle používa na označenie situácií alebo podmienok, ktoré sú výnimkou alebo odchýlkou od bežných pravidiel, postupov alebo obmedzení. Tento termín je kľúčový pre jasné a presné definovanie výnimiek v rôznych leteckých situáciách.

Význam v Leteckej Praxi:

Vo svete letectva môžu existovať rôzne situácie, kde platia výnimky od štandardných pravidiel. To môže zahŕňať výnimky od letových postupov, bezpečnostných opatrení alebo obmedzení týkajúcich sa prevádzky na letisku. Piloti, letecký personál a pozemné služby musia byť informovaní o týchto výnimkách a rešpektovať ich v daných situáciách.

Termín except sa taktiež používa pri vydávaní povolení alebo pokynov pilotom. V takýchto prípadoch môžu piloti dostať pokyny na let, ktoré sú výnimkou od bežných trás letu, letových úrovní alebo iných parametrov. Je nevyhnutné, aby piloti boli jasne informovaní o akýchkoľvek výnimkách, ktoré sa vzťahujú na ich let.

Okrem – EXC

Termín except je označený skratkou EXC v leteckých kódoch. EXC (Except) patrí medzi letecké skratky a kódy, ktoré sú v súlade s pravidlami Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), ako je uvedené v Dokumente 8400 – Skratky a Kódy.

Except má skratku EXC. EXC (Except) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥