Flight

Letecký Odborný Výraz: Let (Flight)

Termín let je základným pojmom v leteckom priemysle a odkazuje na plánovaný alebo aktuálne vykonávaný let lietadla z jedného miesta na druhé. Lety môžu byť krátke alebo dlhé, vnútroštátne alebo medzinárodné, komerčné alebo súkromné, a môžu zahŕňať rôzne typy lietadiel vrátane lietadiel pre osobnú prepravu, nákladných lietadiel alebo vojenských lietadiel.

Význam v Leteckej Praxi:

Plánovanie a riadenie letov sú komplexné procesy, ktoré zahŕňajú koordináciu medzi pilotmi, leteckými dispečermi, letovými inžiniermi a riadiacimi vežami na letiskách. Počas letu sú piloti zodpovední za bezpečnosť pasažierov, posádky a lietadla, a musia dodržiavať presné letové plány, navigačné trasy a bezpečnostné postupy.

Letové informácie, vrátane letových plánov, sú dôležité pre sledovanie letov, identifikáciu lietadiel a komunikáciu medzi rôznymi leteckými entitami. Tieto informácie sú zaznamenané a spracované pomocou štandardných skratiek a kódov, ktoré sú v súlade s predpismi stanovenými Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO).

Let – FLT

Termín let je označený skratkou FLT v leteckých kódoch. FLT (Flight) patrí medzi letecké skratky a kódy, ktoré sú súčasťou klasifikácie uznávanej ICAO a sú uvedené v Dokumente 8400 – Skratky a Kódy.

Flight má skratku FLT. FLT (Flight) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥