Inland

Letecký Odborný Výraz: Vnútrozemský (Inland)

Termín vnútrozemský v leteckom kontexte sa vzťahuje na lety, ktoré sa uskutočňujú nad pevninou, ďaleko od pobrežia alebo otvorených morí. Tieto lety sú obvykle obmedzené geografickými oblasťami, ktoré nie sú pokryté veľkými vodnými plochami. Vnútrozemské lety zahŕňajú letecké trasy, ktoré prechádzajú cez krajiny, hory, rieky a ďalšie pevninské útvary, pričom sa vyhýbajú väčším vodným plochám.

Vnútrozemské lety majú svoje vlastné špecifické požiadavky a výzvy, ktoré sú odlišné od letov nad vodnými plochami. Piloti vykonávajúci vnútrozemské lety musia mať presné znalosti terénu, počasia a ďalších miestnych podmienok, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť letu.

Význam v Leteckej Praxi:

Vnútrozemské lety sú bežné v oblastiach s hustou populáciou, kde letecká doprava poskytuje efektívny spôsob prepravy medzi mestami, štátmi alebo krajinami, ktoré sú susedmi na pevninskom území. Tieto lety môžu zahŕňať krátke trasy medzi mestami v jednej krajine alebo dlhšie medzinárodné lety, ktoré prechádzajú cez viacero štátov na pevninskom území.

Vnútrozemský – LAN

Termín vnútrozemský je označený skratkou LAN v leteckých kódoch. LAN (Inland) patrí medzi letecké skratky a kódy, ktoré sú súčasťou klasifikácie uznávanej Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) a sú uvedené v Dokumente 8400 – Skratky a Kódy.

Inland má skratku LAN. LAN (Inland) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥