Candela

Letecký Odborný Výraz: Candela

Candela je základná jednotka merania svetelného toku v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI). Je definovaná ako svetelný tok emitovaný monochromatickým žiarením s frekvenciou 540 × 1012 hertzov a pri ktorom svietivosť je 1/683 wattu na steradián. Jednotka candela je dôležitá pri hodnotení svetelných zdrojov a ich intenzity.

V letectve je dôležité poznať svetelné zdroje a ich intenzitu, čo pomáha pilotom, pozemnému personálu a ďalším leteckým profesionálom udržiavať bezpečnosť na letiskách a počas letu. Svetelné signály sú často používané na rôznych častiach lietadiel a letísk na signalizáciu rôznych stavov a situácií.

Candela (CD) je jednotka, ktorá sa používa na meranie intenzity svetelného zdroja v danom smere. Pri leteckých aplikáciách môže intenzita svetelných signálov zohrávať kľúčovú úlohu pri rôznych manévroch, pristátí, vzlietaní a iných operáciách.

V leteckom prostredí sa candela využíva na hodnotenie viditeľnosti svetelných signálov, ako sú napríklad svetlá na pristávacej dráhe, svetlomety a iné svetelné indikátory. Táto informácia je nevyhnutná pre pilotov, ktorí musia byť schopní jasne vidieť a rozpoznať svetelné signály počas rôznych fáz letu.

Candela (CD) je dôležitým meradlom v letectve, ktoré umožňuje presne určiť intenzitu svetelných zdrojov. Táto hodnota je kritická pre bezpečný a efektívny letecký prevádzkový systém, ktorý sa riadi presnými štandardmi a normami stanovenými medzinárodnými organizáciami, ako je Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO).

Candela má skratku CD. CD (Candela) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥