chvostový rotor

V leteckom priemysle je chvostový rotor kritickou súčasťou helikoptéry, ktorá zabezpečuje stabilitu a riadenie počas letu. Táto technická súčiastka je taktiež známa ako chvostová vrtuľka alebo smerová vrtuľka a hrá kľúčovú úlohu pri kompenzácii točivého momentu vytvoreného hlavným rotorom.

Keď sa hlavný motor helikoptéry otáča v jednom smere, trup vozidla má tendenciu otáčať sa v opačnom smere v dôsledku zachovania momentu hybnosti. Pre zabezpečenie rovnováhy a stability je použitý chvostový rotor, ktorý funguje ako malá lodná skrutka. Tento zadný pomocný rotor produkuje odporujúci točivý moment a tlačí helikoptéru do opačného smeru, čím kompenzuje tendenciu vozidla otáčať sa.

V praxi, keď je helikoptéra v letu, pilot môže upravovať rýchlosť a smer otáčok zadného pomocného rotora pomocou nožných pákov, ktoré sú súčasťou pilotného ovládania. Týmto spôsobom pilot môže ľubovoľne otočiť čelo helikoptéry do žiadanej polohy. Pri státí vo vzduchu alebo pri pomalom lete môže zmena otáčok zadného pomocného rotora spôsobiť otáčanie celého vozidla okolo svojej osi.

Chvostový rotor je základným a nevyhnutným komponentom helikoptér, ktorý umožňuje precízne manévrovanie a riadenie. Táto časť helikoptéry je starostlivo navrhovaná a testovaná na zabezpečenie bezpečného a spoľahlivého letu. Bez správne fungujúceho chvostového rotora by helikoptéry strácali svoju schopnosť udržať stabilitu počas letu a ich použitie by bolo značne obmedzené.

Chvostový rotor zabraňuje vzniku točivého momentu a zabezpečuje stabilitu počas letu helikoptéry. Nazýva sa tiež chvostová vrtuľka alebo smerová vrtuľka. Keď sa hlavný motor otáča na jednu stranu, trup vrtuľníka má tendenciu otáčať sa v opačnom smere. Zadný pomocný rotor funguje ako malá lodná skrutka a tlačí vrtuľník do opačného smeru, čím sa vyvažuje jeho tendencia otáčať sa. Keď vrtuľník visí vo vzduchu, zrýchlenie alebo spomalenie otáčok zadného pomocného rotora spôsobí otáčanie vrtuľníka. Zadnú smerovú vrtuľu (vyrovnávací rotor) ovláda pilot nožnými pákami, ktoré umožňujú otočiť čelo vrtuľníka ľubovoľným smerom. Pomocný rotor je stavebná časť vrtuľníka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *