Dohľadnosť

Vo svete leteckého priemyslu je termín dohľadnosť (anglicky visibility) kritickým faktorom ovplyvňujúcim bezpečnosť a plynulosť leteckých operácií. Dohľadnosť je definovaná ako maximálna vzdialenosť, na ktorú je možné vidieť objekty alebo svetlá v atmosférických podmienkach, a má zásadný vplyv na letové podmienky a navigáciu lietadiel.

Pre letecký priemysel je dohľadnosť zásadným parametrom, ktorý ovplyvňuje schopnosť pilotov vidieť iné lietadlá, terén, vzletové a pristávacie dráhy, ako aj iné vizuálne referenčné body počas letu. Dohľadnosť sa zvyčajne meria v metroch alebo kilometroch a určuje, ako ďaleko môže pilot vidieť v predpokladaných atmosférických podmienkach.

Pre účely leteckého dohľadu sa dohľadnosť definuje dvoma kľúčovými hodnotami:

a) Najväčšia vzdialenosť na rozpoznanie čierneho predmetu: Táto hodnota znamená maximálnu vzdialenosť, na ktorú je možné vidieť a rozpoznať čierny objekt vhodných rozmerov, ktorý je umiestnený v blízkosti povrchu zeme, ak je pozorovaný na pozadí svetlého pozadia. Táto hodnota je dôležitá pre identifikáciu terénu, budov a iných objektov na zemi.

b) Najväčšia vzdialenosť na rozpoznanie svetiel s intenzitou 1000 kandiel: Táto hodnota označuje maximálnu vzdialenosť, na ktorú je možné vidieť a identifikovať svetlá so svietivosťou približne 1000 kandiel, ak sú pozorované na tmavom pozadí. Táto hodnota je dôležitá pre pilotov pri identifikácii svetelných signálov, ako aj pre navigáciu okolo letísk a iných leteckých zariadení.

Je dôležité poznamenať, že dohľadnosť vo vzduchu sa môže meniť v závislosti od poveternostných podmienok, ako sú hmla, dážď, sneh alebo hmlistý vzduch. Zmeny v dohľadnosti môžu ovplyvniť schopnosť pilotov vidieť vpred, čo má priamy vplyv na bezpečnosť letu a potrebu prispôsobiť lietanie aktuálnym podmienkam.

V závere je dohľadnosť kritickým faktorom pre bezpečný letecký provoz. Piloti musia mať jasnú viditeľnosť okolia, aby mohli bezpečne navigovať vo vzduchu a na zemi. Presné meranie dohľadnosti a jeho sledovanie sú dôležité pre letecké úrady, pilotov a letecké spoločnosti, aby zabezpečili bezpečné lety a minimalizovali riziká spojené s obmedzenou viditeľnosťou.

Dohlednost – Visibility

Za dohľadnosť na letecké účely sa považuje väčšia hodnota z nasledujúcich: a) najväčšia vzdialenosť, na ktorú je možné vidieť a rozoznať čierny predmet vhodných rozmerov umiestnený v blízkosti povrchu zeme, ak je pozorovaný oproti svetlému pozadiu; b) najväčšia vzdialenosť, na ktorú je možné vidieť a identifikovať svetlá so svietivosťou približne 1 000 kandel oproti tmavému pozadiu. Poznámka: Vo vzduchu s daným koeficientom zoslabenia majú tieto dve vzdialenosti rozdielne hodnoty, pričom hodnota uvedená v b) sa mení podľa osvetlenia pozadia. Hodnota uvedená v a) predstavuje meteorologickú optickú dohľadnosť (MOR – Meteorological optical range).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥