Cloud top

Cloud top je termín v leteckom jazyku, ktorý označuje vrchol oblaku alebo najvyššiu hranicu oblaku v atmosfére. Táto hranica je určená nadmořskou výškou, na ktorej sa oblak nachádza. Cloud top je dôležitým údajom pre pilotov a meteorológov, pretože indikuje výšku, do ktorej sa oblak vyvíja a často znamená prítomnosť rôznych poveternostných javov.

Cloud top môže byť meraný v rôznych jednotkách výšky, ako sú stopy, tisíce stôp alebo metre, a je dôležitý pre pilotov pri navigácii a plánovaní letu. Vedieť, kde sa nachádzajú vrcholy oblakov, umožňuje pilotom lepšie predvídať poveternostné podmienky a zabezpečiť bezpečný let. Oblaky, ktoré dosahujú veľké výšky, často signalizujú výskyt intenzívnych atmosférických podmienok, ako sú búrky, turbulencie a silné veterné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť letové operácie.

V leteckej komunikácii je skratka pre Cloud top TOP. Táto skratka je súčasťou kódového systému ICAO (International Civil Aviation Organization) a je používaná na jednoduchú a rýchlu výmenu informácií medzi leteckými jednotkami a meteorologickými oddeleniami. Využíva sa na meteorologických mapách a vo výstrahách pre pilotov, aby boli informovaní o výške, do ktorej sa oblaky vyvíjajú, čo je dôležité pre bezpečnosť a plynulosť letu.

Cloud top má skratku TOP. TOP (Cloud top) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *