Cumuliform

Cumuliform je termín v leteckom jazyku, ktorý označuje typ oblaku s charakteristickým kumuliformným tvarom. Tieto oblaky majú hrboľatú štruktúru a sú často spojené s konvektívnymi atmosférickými podmienkami, ktoré môžu viesť k tvorbe búrok a zrážok. Kumuliformné oblaky majú tendenciu rásť do veľkých výšok v dôsledku vzostupného prúdu vzduchu v atmosfére.

Cumuliformné oblaky majú dôležité miesto v leteckej meteorológii, pretože môžu naznačovať prítomnosť turbulencií, bouřiek a iných nebezpečných atmosférických podmienok. Pre pilotov je dôležité mať tieto informácie k dispozícii, aby mohli plánovať bezpečný letový trásy a vyhnúť sa potenciálnym nebezpečenstvám.

V leteckej komunikácii je skratka pre Cumuliform CUF. Táto skratka sa používa v rôznych leteckých dokumentoch a komunikáciách na jednoduchšie a efektívnejšie výmeny informácií medzi leteckými jednotkami a meteorologickými oddeleniami. Skratka CUF je súčasťou štandardizovaných kódov a skratiek určených organizáciou ICAO (International Civil Aviation Organization) pre jednotné a presné porozumenie medzi leteckými profesionálmi.

Cumuliform má skratku CUF. CUF (Cumuliform) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *