Efektívna svietivosť

V leteckom prostredí je efektívna svietivosť dôležitým technickým parametrom, ktorý sa týka zábleskových návěstidiel používaných na letiskách a v iných leteckých aplikáciách. Tento termín, známy aj ako efektívna intenzita, meria schopnosť zábleskového návěstidla vyvolať rovnaký vizuálny dojem ako návěstidlo vydávajúce stále svetlo tej istej farby za rovnakých podmienok pozorovania.

Konkrétnejšie povedané, efektívna svietivosť zábleskového návěstidla je rovnaká ako svietivosť návěstidla, ktoré vydáva nepretržité svetlo rovnakej farby a spôsobuje rovnaký vizuálny dojem, keď sú dodržané rovnaké pozorovacie podmienky. To znamená, že aj keď ide o zábleskové svetlo, jeho intenzita je navrhnutá tak, aby vytvárala rovnaký vizuálny efekt ako trvalé svetlo pri rovnakých podmienkach.

Meranie efektívnej svietivosti je kritické pre leteckú bezpečnosť, pretože zábleskové návěstidlá majú zásadnú úlohu pri navigácii letadel na letiskách a v ich okolí. Piloti a letecký personál spoliehajú na tieto svetelné signály pri pristávaní, vzlietaní a pohybe na ploche letiska. Presná a konzistentná svietivosť je nevyhnutná pre bezpečné riadenie leteckých operácií a minimalizáciu rizík pri vzletoch a pristátia.

V praxi to znamená, že letecké inžinierske tímy a špecialisti na osvetlenie musia dôkladne navrhovať a udržiavať zábleskové návěstidlá tak, aby dosiahli požadovanú efektívnu svietivosť. Toto je kritický aspekt leteckej infraštruktúry, ktorý zabezpečuje bezpečné a plynulé operácie na letisku pre všetky druhy leteckých vozidiel.

Efektivní svítivost zábleskového návěstidla je rovna svítivosti návěstidla vydávajícího stálé světlo téže barvy a navozujícího týž vizuální vjem při stejných podmínkách pozorování.

Efektívna svietivosť zábleskového svetelného návestidla je svietivosť, ktorá sa rovná svietivosti svetelného návestidla vydávajúceho stále svetlo tej istej farby a vyvodzujúceho rovnaký vizuálny vnem pri rovnakých podmienkach pozorovania.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥