Horná hranica oblačnosti

V leteckej terminológii sa termín horná hranica oblačnosti alebo cloud top používa na označenie najvyššej výšky, na ktorej sa nachádzajú oblaky v atmosfére. Je to dôležitý parameter pre pilotov a meteorológov, pretože indikuje maximálnu výšku, do ktorej by mali lety bezpečne operovať, bez zásahu do oblačnosti.

Horná hranica oblačnosti je dôležitá pre bezpečnosť leteckých operácií. Piloti musia byť informovaní o tom, kde sa nachádzajú horné vrstvy oblakov, aby mohli plánovať svoje trasy a letové hladiny. Pretože rôzne druhy oblakov môžu znamenať rôzne poveternostné podmienky, vedieť, kde presne sa začínajú a končia, je kľúčové pre bezpečné riadenie lietadiel.

V prípade rádiokomunikácie v leteckom prostredí sa používa skratka alebo fráza cloud top pre označenie tejto hodnoty. Vysielaná informácia je nevyhnutná pre ostatné lietadlá v okolí, aby sa vyhli konfliktom a udržali bezpečnú vzdialenosť od oblačnosti.

Znalosť horných hraníc oblakov je tiež dôležitá pre meteorológov, pretože im pomáha predpovedať poveternostné podmienky a predvídať výskyt extrémnych javov, ako sú búrky alebo silné turbulencie. Tieto informácie majú kritický význam pre letovú bezpečnosť a pomáhajú minimalizovať riziká spojené s letením v blízkosti oblačnosti.

Horní hranice oblačnosti – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Cloud top

Komentáre k článku Horná hranica oblačnosti (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥