Frequent

V leteckom priemysle sa termín Frequent odvoláva na frekvenciu alebo četnosť určitých udalostí, signálov alebo komunikačných relácií. Frekvencia je kritickým faktorom v bezpečnej leteckej prevádzke, pretože zabezpečuje správnu komunikáciu medzi pilotmi, riadiacimi vežami, a ďalšími leteckými zariadeniami.

Frekvencia môže byť dôležitá v rôznych situáciách, ako sú napríklad rádiové komunikácie medzi pilotmi a leteckými kontrolnými vežami, alebo medzi jednotlivými lietadlami v leteckom zázname. Správna frekvencia je nevyhnutná pre bezpečné a efektívne riadenie leteckých operácií.

Vo vzdušnom priestore existujú rôzne frekvencie pre rôzne účely, ako sú komunikačné frekvencie pre pilotov, navigačné frekvencie pre bezpečné riadenie letu, a ďalšie frekvencie pre rôzne letecké služby a systémy. Každá frekvencia má svoje presne definované použitie a je dôležitá pre zachovanie bezpečnosti a poriadku vo vzduchu.

V leteckých záznamoch a dokumentoch je termín Frequent označovaný skratkou FRQ. Táto skratka je štandardizovaná v súlade s medzinárodnými smernicami organizácie ICAO (International Civil Aviation Organization), ktorá definuje normy a postupy pre bezpečné fungovanie civilného letectva po celom svete. Používanie presných skratiek a kódov umožňuje jednotné a efektívne komunikácie medzi leteckými profesionálmi a príslušnými úradmi v rôznych častiach sveta.

Frequent má skratku FRQ. FRQ (Frequent) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *