Latitude

V leteckých termínoch sa Latitude odkazuje na geografickú šírku, čo je uhlová vzdialenosť severnej alebo južnej pologule od rovníka. Geografická šírka je kritickým parametrom v leteckej navigácii a pomáha identifikovať presné polohy letu na zemskom povrchu.

Geografická šírka je meraná v stupňoch, minútach a sekundách a udáva vzdialenosť od rovníka. Severná pologuľa má kladné hodnoty šírky, zatiaľ čo južná pologuľa má záporné hodnoty šírky. Šírka je dôležitým údajom pre pilotov, navigačné systémy a letecké riadiace veže, pretože pomáha určiť polohu lietadla na svete a umožňuje plánovať trasy letu.

Vo vzdušnom priestore sa geografická šírka označuje skratkou LAT, ktorá je definovaná medzinárodnými normami organizácie ICAO (International Civil Aviation Organization). Táto skratka umožňuje jednotnú identifikáciu a komunikáciu o geografickej šírke v leteckých dokumentoch, chartách a komunikačných systémoch.

V praxi umožňuje znalosť geografickej šírky pilotom a leteckým kontrolným vežiam presne určiť polohu lietadla, čo je kľúčové pre bezpečné a presné riadenie letu, a tiež pomáha minimalizovať riziko navigačných chýb počas leteckých operácií.

Latitude má skratku LAT. LAT (Latitude) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *