Haze

Mlha je meteorologický jav, ktorý znamená, že vzduch obsahuje drobné čiastočky, ako sú prach, piesok, dym alebo kvapky vody, ktoré znížujú viditeľnosť na zemi. Mlha môže byť dôsledkom rôznych faktorov vrátane teplotných inverzií, keď je chladný vzduch uväznený nad teplejším vzduchom, čo spôsobuje kondenzáciu vlhkosti vo vzduchu a tvorbu mikroskopických vodných kvapiek.

Meteorológovia definujú mlhu ako atmosférický jav, pri ktorom je viditeľnosť obmedzená na menej ako jeden kilometer. Pri nízkej viditeľnosti kvôli mlhe je letectvo značne ovplyvnené, pretože piloti potrebujú dobrú viditeľnosť na bezpečný let. Mlha môže spôsobiť oneskorenia alebo zrušenia letov, pretože obmedzená viditeľnosť je nebezpečná a komplikuje letecké operácie.

V leteckom prostredí je mlha označovaná skratkou HZ. Táto skratka je súčasťou medzinárodných leteckých kódov a skratiek, ktoré sú používané na jednoznačnú a efektívnu komunikáciu medzi pilotmi, leteckými dispečermi a ďalšími odborníkmi zapojenými do leteckej dopravy. Správne rozpoznanie a hlásenie mlhy je kľúčové pre bezpečnú leteckú prevádzku.

Haze má skratku HZ. HZ (Haze) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥