Individuálne kód

V leteckom odbore sa termín discrete code, čo by sme mohli preložiť ako individuálny kód, odvoláva na štvormiestny identifikačný kód, ktorý je súčasťou sekundárneho radarového systému (SSR). Tento špecifický kód je jedinečný pre každé lietadlo a používa sa na identifikáciu a sledovanie lietadiel vo vzdušnom priestore. V tomto odbornom článku sa zameriame na význam a využitie discrete codes v leteckom priemysle.

SSR je dôležitou súčasťou leteckých komunikačných systémov, ktorá umožňuje pozemným kontrolným strediskám identifikovať a sledovať pohyb lietadiel na radarových obrazovkách. Discrete code je jedným zo spôsobov, ako sa zabezpečuje jednoznačná identifikácia každého lietadla v systéme. Tento štvormiestny kód je zvyčajne vysielaný z transpondéra lietadla a obsahuje špecifické čísla, ktoré umožňujú radarovým systémom identifikovať dané lietadlo.

Je dôležité poznamenať, že discrete codes sú pridelené každému lietadlu v rámci letu a môžu sa meniť v priebehu letu na základe pokynov od leteckých kontrolných centier. Tieto kódy sa skladajú zo štyroch číslic a sú často používané v kombinácii s poslednými dvoma číslicami, ktoré nie sú 00. Táto konkrétna kombinácia zabezpečuje, že discrete code nie je zamieňaný so štandardným identifikačným kódom squawk 7000, ktorý sa používa pre všeobecnú identifikáciu alebo v prípade straty radarového spojenia.

Individuálne discrete codes sú využívané v rôznych situáciách počas letu. Napríklad, počas pristávania a vzlietania, kedy je intenzívna letecká činnosť na letisku, kontrolné strediská pridávajú a menia discrete codes, aby udržali prehľad o všetkých lietadlách v blízkosti letiska. V prípade, že lietadlo mení svoj letový plán alebo vstupuje do špecifických leteckých oblastí, kontrolné strediská môžu priradiť nový discrete code na sledovanie lietadla vo vzdušnom priestore.

Discrete codes sú kľúčové pre bezpečnú a efektívnu leteckú navigáciu. Zabezpečujú jednoznačnú identifikáciu každého lietadla a umožňujú leteckým kontrolným centrom sledovať pohyb lietadiel v reálnom čase. Týmto spôsobom prispievajú k prevencii kolízií, zabezpečujú bezpečnosť leteckej dopravy a umožňujú rýchlu reakciu v prípade núdzových situácií.

V závere možno povedať, že discrete codes sú neoddeliteľnou súčasťou moderných leteckých operácií. Ich presné pridelenie a sledovanie je kritické pre bezpečnosť a účinnosť leteckej dopravy, a ich používanie je štandardom vo svete leteckého priemyslu.

Čtyřmístný SSR kód s posledními dvěma číslicemi, jinými než “00”.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥