Interrogator

Interrogátor v leteckej terminológii (INTRG):

V leteckej bezpečnosti zohráva interrogátor (INTRG) dôležitú úlohu pri identifikácii a sledovaní lietadiel. Interrogátor je zariadenie alebo systém, ktorý aktívne zasiela signály, ktoré prijímajú odpovede zo zaistených identifikačných zariadení na palube lietadiel. Tieto odpovede pomáhajú identifikovať a sledovať pohyb lietadiel v leteckom priestore.

Význam interrogátora (INTRG) v leteckej navigácii:

Interrogátor je kľúčovým prvkom systému identifikácie lietadiel. Jeho schopnosť zaslať presné otázky identifikačným zariadeniam (ako sú transpondéry) a prijímať ich odpovede umožňuje leteckým kontrolným centrám sledovať pohyb lietadiel v reálnom čase. Týmto spôsobom prispieva k bezpečnosti leteckej dopravy, pretože umožňuje jasné a spoľahlivé identifikovanie lietadiel v leteckom priestore, čo je kľúčové pre riadenie letov a predchádzanie možným kolíziám alebo iným nebezpečným situáciám.

Záver:

Interrogátor (INTRG) je dôležitým prvkom leteckých systémov identifikácie, ktorý pomáha zabezpečiť bezpečnosť lietania. Jeho schopnosť aktívne komunikovať s identifikačnými zariadeniami na lietadlách umožňuje presné sledovanie pohybu lietadiel a prispieva k celkovej bezpečnosti leteckej dopravy.

Interrogator má skratku INTRG. INTRG (Interrogator) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *