Izogona

Izogona – Isogona

Izogona je letecký odborný výraz, ktorý označuje čiaru na pláne alebo mape, ktorá spojuje body so rovnakou magnetickou deklináciou v danom období. Magnetická deklinácia je uhol medzi magnetickým severom a geografickým severom na danom mieste v určitom čase. Táto hodnota sa mení v závislosti od geografickej polohy a času, preto je dôležité mať informácie o aktuálnej magnetická deklinácii pre bezpečnú navigáciu lietadiel.

Izogony sú dôležité pre pilotov a navigátorov, pretože im umožňujú sledovať zmeny v magnetickom poli Zeme a prispôsobiť svoje navigačné plány a trasy letu aktuálnym podmienkam. Poznanie polohy izogón na mape umožňuje lepšie plánovať trasy, minimalizovať odchýlky a zabezpečiť presnú navigáciu medzi rôznymi bodmi na zemi.

Isogona je základný nástroj pre leteckú navigáciu a pomáha pilotom udržiavať presnú trajektóriu letu, čo zlepšuje bezpečnosť a efektívnosť leteckých operácií. Piloti musia byť oboznámení s aktuálnymi izogónami v oblasti ich letu a vedieť ich správne interpretovať, aby sa vyhli rizikám a udržali stabilitu letu v rôznych magnetických podmienkach.

Čára na plánu nebo mapě spojující body se stejnou magnetickou deklinací v daném období.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥