malé letisko

Termín malé letisko je kľúčovým pojmom v leteckom priemysle, ktorý označuje letisko s obmedzenou prevádzkou a kapacitou. Malé letiská majú špecifické kritériá, ktoré ich odlišujú od väčších letísk a zohľadňujú ich prevádzkové schopnosti a kapacity.

Definícia malého letiska:

Verejné letisko s prevádzkou, ktoré spĺňa jednu alebo viac nasledujúcich podmienok:

  • Realizuje menej ako dva dopravné lety za deň.
  • Má obmedzenú prevádzku na lietadlá s maximálnou vzletohou hmotnosťou do desať ton.
  • Má kapacitu do 20 miest na sedenie.
  • Je určené na lety všeobecného letectva.

Malé letiská sú dôležité pre regionálne spojenia a poskytujú letecké služby v menších komunitách. Ich obmedzená prevádzka zohľadňuje špecifické potreby miestnych obyvateľov, malých firiem a všeobecného letectva. Malé letiská môžu slúžiť ako dôležitý nástroj pre prístup k odľahlejším oblastiam a podporu regionálneho rozvoja.

Prevádzka malých letísk zvyčajne zahŕňa rôzne typy leteckých služieb, ako sú regionálne lety, nákladné lety, lety všeobecného letectva, letecká škola a ďalšie špecializované služby. Ich úlohou je poskytovať bezpečné a spoľahlivé lety pre miestnych obyvateľov a podporovať ekonomický rast v ich regióne.

Malým letiskom verejné letisko s prevádzkou s ročným priemerom menej ako dva dopravné lety za deň alebo s prevádzkou obmedzenou na lietadlá do desať ton maximálnej vzletovej hmotnosti alebo s kapacitou do 20 miest na sedenie, alebo na lety všeobecného letectva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *