prevádzková časť letiska

V leteckom priemysle sa termín prevádzková časť letiska alebo airside odvoláva na časť letiska, ktorá je špecificky určená pre letecké operácie a ktorá je prístupná …

Osvedčené letisko

Certifikované letisko, známe aj ako osvedčené letisko, je letecký terminológia, ktorá označuje letisko, ktoré získalo oficiálne osvedčenie od príslušných leteckých orgánov. Toto osvedčenie je dôležitým …

Letiskový maják

Letištný maják, známy aj ako aerodromový maják, je dôležitým navigačným prvkom na letisku. Jeho hlavnou úlohou je poskytovať pilotom orientačné body a pomáhať im určiť …

Letiskové prevádzku

Letisková prevádzka, známa tiež ako aerodromová prevádzka, predstavuje všetky operácie, ktoré sa vykonávajú na prevádzkovej ploche letiska, a zahŕňa všetky lietadlá, ktoré sa pohybujú v …

Letisková prevádzka

Letisková prevádzka, známa tiež ako aerodromová prevádzka, je kľúčovým aspektom leteckej dopravy, ktorý zahŕňa všetky operácie na prevádzkovej ploche letiska a všetky lietadlá, ktoré sa …

Riadené letisko

Riadené Letisko: Kľúčový Pilier Bezpečného Leteckého Prostredia Riadené letisko je pojmom, ktorý hrá dôležitú úlohu v letectve a leteckej bezpečnosti. Ide o letisko, ktorému je …

Náhradné letisko

Náhradné Letisko: Bezpečnostné Riešenie Pre Leteckú Dopravu Náhradné letisko, známe aj ako alternatívne letisko alebo rezervné letisko, je dôležitým pojmom v letectve. Ide o letisko, …

letiskové dodávky

Letiskové Dodávky: Zabezpečenie Kvalitných Služieb na Letisku Letiskové dodávky predstavujú široký sortiment produktov a služieb, ktoré sú k dispozícii v bezpečnostných priestoroch letísk. Tieto produkty …

oplotenie letiska

Oplotenie letiska, známe aj ako obvodové ohradenie alebo perimeter fencing, je dôležitou súčasťou bezpečnostnej infraštruktúry na letisku. Toto oplotenie tvorí fyzickú bariéru okolo celého letiska …

Letiskové mapa

Letištná mapa, známa aj ako aerodromová mapa, je dôležitým nástrojom v leteckej navigácii a riadení letovej prevádzky. Táto špecializovaná mapa poskytuje podrobný pohľad na letisko …

odbavovacie plochy letiska

Termín aprons v leteckom kontexte označuje odbavovacie plochy na letisku, kde sa vykonávajú rôzne operácie s lietadlami mimo vzletových a pristávacích dráh. Aprony sú kritické …

verejné letisko

Verejné letisko, známe aj ako verejné letiskové zariadenie, je špeciálne miesto vyhradené na pristávanie, vzlety a manipuláciu s lietadlami, ktoré je vo svojich technických a …

Letiská, letiskové

Termín aerodrome sa používa v leteckom priemysle na označenie miesta, kde sa uskutočňujú operácie súvisiace s letectvom. Aerodromy sú špeciálne zariadenia navrhnuté na pristávanie, vzlety, …

užívateľ letiska

Užívateľ letiska je definovaný ako každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za organizáciu a vykonávanie leteckej dopravy cestujúcich, pošty a/alebo nákladu z príslušného …

Letisko AFIS

AFIS letisko predstavuje letisko, kde je poskytovaná špeciálna letecká služba, známa ako Letová Informačná Služba (AFIS), spolu s pohotovostnými opatreniami. Tento špecifický typ letiska je …

malé letisko

Termín malé letisko je kľúčovým pojmom v leteckom priemysle, ktorý označuje letisko s obmedzenou prevádzkou a kapacitou. Malé letiská majú špecifické kritériá, ktoré ich odlišujú …

areál letiska

Termín areál letiska je v leteckom priemysle kľúčovým pojmom, ktorý označuje celkový priestor, ktorý letisko zahŕňa a ovláda. Tento priestor je podrobne štruktúrovaný na rôzne …

verejná časť letiska

Termín landside je v leteckom odbore dôležitým pojmom, ktorý označuje verejnú časť letiska. Táto časť letiska zahŕňa všetky oblasti, ktoré sú prístupné verejnosti a nie …

Letisko

Termín Aerodrome je v leteckom odbore dôležitým pojmom, ktorý označuje vymedzenú plochu na zemi alebo na vode, vrátane budov, zariadení a vybavenia, určenú buď úplne …

letová časť letiska

Letová Časť Letiska: Detailný Pohľad na Letecký Termín Termín airside je kľúčovým pojmom v leteckom priemysle, ktorý označuje špecifickú časť letiska, ktorá je určená pre …