Letisko

Termín Aerodrome je v leteckom odbore dôležitým pojmom, ktorý označuje vymedzenú plochu na zemi alebo na vode, vrátane budov, zariadení a vybavenia, určenú buď úplne alebo čiastočne na prílety, odlety a pozemné pohyby lietadiel. Je to miesto, ktoré je špeciálne navrhnuté a vybavené na podporu leteckých operácií vrátane vzlietania, pristátia, údržby a nakládky či vykládky nákladu a cestujúcich.

Aerodromy majú kľúčový význam pre leteckú dopravu, pretože poskytujú nevyhnutnú infraštruktúru a zázemie pre bezpečné a efektívne fungovanie lietadiel. Tieto plochy sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť, navigáciu a pohyb lietadiel v rôznych poveternostných podmienkach. Aerodromy môžu byť umiestnené na pevnine alebo na vodnej hladine a môžu slúžiť rôznym typom lietadiel, vrátane komerčných lietadiel, vojenských strojov, vrtuľníkov a balónov.

Je dôležité poznamenať, že termín letiště sa používa aj pre iné miesta mimo špecifických aerodromov, ktoré môžu byť použité určitými typmi lietadiel, ako napríklad vrtuľníkmi a balónmi. Toto širšie pochopenie termínu zohľadňuje rôznorodosť leteckých prostriedkov a ich schopnosť využívať rôzne typy pristávacích ploch.

Skratka pre Aerodrome je AD. AD (Aerodrome) je jednou z mnohých skratiek a kódov používaných na dekódovanie a kódovanie dôležitých informácií v leteckých dokumentoch. Tieto špecifické kódy a skratky sú nevyhnutné pre medzinárodné letecké štandardy a sú v súlade s predpismi ustanovenými Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) v Dokumente 8400: Skratky a kódy.

Vymedzená plocha na zemi alebo na vode (vrátane budov, zariadení a vybavenia) určená buď úplne, alebo sčasti na odlety, prílety a pozemné pohyby lietadiel.

Vymedzená plocha na zemi alebo na vode (vrátane budov, zariadení a vybavenia), ktorá je určená buď úplne alebo čiastočne na prílety, odlety a pohyby lietadiel na zemi. Poznámka: Výraz “letisko” v prípadoch, keď sa používa v ustanoveniach súvisiacich s letovými plánmi a správami letových prevádzkových služieb, zahŕňa aj iné miesta mimo letiska, ktoré sa môžu použiť určitými typmi lietadiel, napríklad vrtuľníkmi alebo balónmi.

Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, zařízení a vybavení) určená, buď zcela nebo z části, pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel. Poznámka: Výraz “letiště”, je-li použit v ustanoveních vztahujících se k letovým plánům a zprávám ATS, je určen také k zahrnutí jiných ploch než letišť, které smí použít určité druhy letadel, na příklad vrtulníky a balóny.

Letiště – Aerodrome

Aerodrome má skratku AD. AD (Aerodrome) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥