Letiskové prevádzku

Letisková prevádzka, známa tiež ako aerodromová prevádzka, predstavuje všetky operácie, ktoré sa vykonávajú na prevádzkovej ploche letiska, a zahŕňa všetky lietadlá, ktoré sa pohybujú v jeho blízkosti. Tento typ prevádzky je dôležitým a neoddeliteľným členom leteckého systému a zahŕňa mnoho dôležitých činností, ktoré zabezpečujú bezpečný a efektívny letecký pohyb.

Prevádzková plocha letiska je miesto, kde sa uskutočňujú kľúčové operácie ako pristávanie a vzlietanie lietadiel, nakladanie a vykladanie pasažierov a nákladu, tankovanie paliva a údržba lietadiel. Tieto činnosti vyžadujú presnú koordináciu medzi leteckými dispečermi, pilotmi a ostatným personálom letiska.

Lietadlá sa považujú za blízko letiska, keď sa pohybujú v letiskovom okruhu, ktorý predstavuje definovanú trasu, po ktorej lietadlá pristávajú a vzlietajú. Okrem toho, lietadlo sa považuje za blízko letiska, ak práve vstupuje na prevádzkovú plochu letiska alebo ju opúšťa. Tieto pravidlá sú vytvorené s cieľom minimalizovať riziká kolízií a zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov letiskovej prevádzky.

Letisková prevádzka je kľúčovým aspektom leteckého priemyslu a jej správne riadenie je nevyhnutné pre bezproblémový chod letísk a bezpečnosť všetkých zúčastnených.

Veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla letící v blízkosti letiště. Poznámka: Letadlo je v blízkosti letiště, když je na letištním okruhu, vstupuje do něj nebo jej opouští.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥