Osvedčené letisko

Certifikované letisko, známe aj ako osvedčené letisko, je letecký terminológia, ktorá označuje letisko, ktoré získalo oficiálne osvedčenie od príslušných leteckých orgánov. Toto osvedčenie je dôležitým dokumentom, ktorý potvrdzuje, že letisko spĺňa všetky príslušné bezpečnostné, technické a prevádzkové normy stanovené leteckými predpismi.

Proces získania osvedčenia letiska zahŕňa dôkladnú kontrolu všetkých aspektov letiska, vrátane infraštruktúry, bezpečnostných opatrení, zariadení a schopnosti letiska zvládať rôzne letecké operácie. Tieto kontroly sú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti cestujúcich, posádky a leteckých operácií ako celku.

Osvedčené letisko musí splniť štandardy stanovené medzinárodnými leteckými organizáciami a národnými leteckými úradmi. Tieto normy zahŕňajú pravidlá týkajúce sa pristávania a vzlietania, navigácie, osvetlenia dráh, značenia, hasičskej ochrany a mnoho ďalších aspektov leteckej prevádzky.

Vlastníci a prevádzkovatelia certifikovaných letísk majú zodpovednosť udržiavať ich letisko v súlade s príslušnými predpismi a normami počas celého obdobia platnosti osvedčenia. Pravidelné revízie a kontroly sú nevyhnutné na zabezpečenie trvalého dodržiavania predpisov.

Certifikované letisko je dôležitou súčasťou leteckej infraštruktúry a zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a spoľahlivosti leteckej dopravy. Osvedčenie letiska poskytuje cestujúcim a leteckým spoločnostiam istotu, že letisko má vyššie štandardy bezpečnosti a kvality, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a pohodlné letecké cesty.

Letiště, jehož provozovateli bylo uděleno Osvědčení letiště.

Letisko, na prevádzku ktorého bolo prevádzkovateľovi vydané osvedčenie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥