Náhradné

Náhradné (letisko) – Alternate (aerodrome)

V leteckej terminológii je pojmom Náhradné letisko (v angličtine Alternate aerodrome) označované letisko, ktoré je určené leteckou spoločnosťou alebo pilotom ako alternatívne miesto pristátia v prípade, že plánované miesto pristátia nie je dostupné z dôvodu nepriaznivých meteorologických podmienok, technických problémov alebo iných neočakávaných situácií.

Toto letisko je vo vopred stanovenom odstupe od cieľového letiska a musí spĺňať všetky potrebné požiadavky na bezpečné pristátie lietadla. Pred odletom je potrebné, aby posádka lietadla mala jasne stanovené náhradné letisko a aby boli na palube dostatočné zásoby paliva na dosiahnutie tohto letiska s rezervou.

Voľba náhradného letiska závisí od mnohých faktorov, vrátane typu lietadla, jeho doletu, počasia a dostupnosti iných letísk v blízkosti plánovaného cieľového letiska. V niektorých prípadoch môže byť ako náhradné letisko určené aj hlavné letisko v danej oblasti, zatiaľ čo v iných prípadoch sa môže jednať o menšie regionálne letisko.

Je dôležité zdôrazniť, že náhradné letisko nie je určené len pre prípady núdzových situácií, ale aj pre prípady, keď je hlavné letisko z nejakého dôvodu nedostupné. Napríklad pri veľkých športových alebo kultúrnych podujatiach, keď je hlavné letisko preťažené a nemôže prijať ďalšie lietadlá, môže byť náhradné letisko využité ako dočasná záloha.

V praxi je výber náhradného letiska zodpovednosťou leteckých operátorov a pilotov, ktorí musia pri výbere brať do úvahy všetky relevantné faktory a zaistiť bezpečnosť cestujúcich a posádky.

Náhradní (letiště) – Alternate (aerodrome)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥