Označenie miesta

Označenie Miesta (Location Indicator)

Označenie miesta je letecký odborný termín, ktorý sa používa na identifikáciu konkrétneho miesta leteckej pevnej stanice. Skladá sa z kódovej skupiny pozostávajúcej z štyroch písmen, ktorá je zostavená podľa pravidiel predpísaných Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo (ICAO). Táto kódová skupina je jedinečná pre každú leteckú pevnú stanicu a umožňuje presné určenie miesta, kde sa táto stanica nachádza.

ICAO stanovuje prísne normy a pravidlá pre pridelenie označenia miesta, aby sa zabránilo zámene alebo zmäteniu pri komunikácii v leteckom priemysle. Každá letecká pevná stanica má svoje vlastné unikátne označenie miesta, ktoré slúži na identifikáciu v rádiokomunikačných systémoch, navigačných systémoch a iných dôležitých komunikačných procesoch.

Označenie miesta je dôležité pre bezpečnosť a efektívnosť leteckej dopravy. Piloti, dispečeri a ďalší leteckí profesionáli môžu pomocou tohto označenia jednoznačne určiť polohu leteckej pevnej stanice, čo umožňuje presnú a spoľahlivú komunikáciu a navigáciu vo vzduchu.

Tento systém označenia miesta je kľúčovým prvkom v leteckom priemysle a prispieva k celkovej bezpečnosti a účinnosti leteckej dopravy, zabezpečujúc presné určenie polohy a jednoznačnú identifikáciu leteckých pevných staníc na celom svete.

Kódová skupina o čtyřech písmenech, sestavená podle pravidel předepsaných ICAO a přidělená místu letecké pevné stanice.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥