Prízemná hmla

V leteckom prostredí sa výraz shallow fog používa na označenie meteorologickej situácie, keď sa nad zemským povrchom vyskytuje hmla, ktorá je zvlášť nízka a prízemná. Táto forma hmla je charakterizovaná svojou nízkou výškou nad zemou, čo môže mať významné vplyvy na letecké operácie a bezpečnosť letu.

Hmla je meteorologickým javom, ktorý vzniká kondenzáciou vodných pár z atmosféry, čo vedie k tvorbe drobných vodných kvapôčok v ovzduší. V prípade shallow fog je táto kondenzovaná hmla tak nízka, že sa nachádza blízko povrchu zeme, čo znamená, že obmedzuje viditeľnosť a môže spôsobiť ťažkosti pri navigácii leteckých vozidiel, najmä pri vzletoch a pristátích.

V leteckej terminológii je shallow fog označovaná ako prízemná mlha. Táto situácia si vyžaduje osobitnú pozornosť od pilotov, pretože obmedzená viditeľnosť môže mať významný vplyv na bezpečnosť letu. Pri nízkej viditeľnosti je potrebná opatrná navigácia a používanie príslušných bezpečnostných postupov a technológií na zabezpečenie bezpečnosti pasažierov a posádky.

Skratka MIFG predstavuje shallow fog v leteckých kódoch a štandardoch. Tieto kódy a skratky sú dôležité pre pilotov a letecký personál, pretože im poskytujú jednotné a presné označenia meteorologických podmienok, s ktorými sa môžu stretnúť počas letu. Tieto informácie sú nevyhnutné pre bezpečnú navigáciu a správne rozhodovanie počas leteckých operácií v prípade nepríznivých poveternostných podmienok.

Přízemní mlha – Shallow fog

Shallow fog má skratku MIFG. MIFG (Shallow fog) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *