Scattered

Vo svete leteckej meteorológie je termín Scattered dôležitým pojmom, ktorý označuje rozptýlené oblaky na oblohe. Tento termín je v leteckých kódoch a skratkách identifikovaný ako SCT. Skratka SCT je súčasťou štandardizovaných kódov a skratiek, ktoré sú definované Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) v súlade s pravidlami a štandardmi uvedenými v dokumente 8400.

Rozptýlené oblaky (SCT) sú atmosférickým javom, pri ktorom sa oblaky nachádzajúce sa na oblohe vyskytujú v jednotlivých častiach, bez väčšieho spojenia alebo pokrytia oblohy. Tento termín sa používa v leteckej meteorológii na označenie stavu oblačnosti v určitom geografickom obvode alebo v danom leteckom priestore.

Význam termínu Scattered je dôležitý pre pilotov, leteckých dispečerov a ďalších leteckých profesionálov, pretože presné poznanie stavu oblačnosti ovplyvňuje bezpečnosť a plynulosť leteckých operácií. Používanie štandardizovaných kódov a skratiek, ako je SCT, umožňuje jednotnú a jasnú komunikáciu o stave oblačnosti medzi všetkými zúčastnenými stranami v leteckom priemysle.

Scattered má skratku SCT. SCT (Scattered) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *