Sunrise

Letecký Odborný Výraz: Sunrise

Termín Sunrise, označovaný skratkou SR, je kľúčovým pojmom v letectve a navigácii. Označuje okamih, keď slnko vychádza nad obzor, čo je dôležitý údaj pre pilotov, leteckých dispečerov a navigačné systémy. Tento časový údaj má zásadný význam pri plánovaní letov, určovaní denného svetla a tmy, ako aj pri riadení leteckých operácií.

Presný čas východu slnka, vyjadrený v hodinách a minútach, je zohľadňovaný v leteckých tabuľkách, letových plánoch a navigačných systémoch. Piloti a dispečeri ho používajú na výpočet rôznych parametrov letu, vrátane odhadovaného času príchodu, trvania letu v dennom svetle a ďalších operatívnych úvah.

V informačných systémoch ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva) je skratka SR určená pre jednoznačnú identifikáciu tohto časového údaju. Skratka je súčasťou systému kódovania a dekódovania informácií v letectve, čím sa zabezpečuje jednotnosť a presnosť v komunikácii medzi leteckými profesionálmi a organizáciami po celom svete.

V leteckých operáciách je dôležité mať presné údaje o čase východu slnka, pretože ovplyvňuje rôzne aspekty letu, vrátane bezpečnosti, viditeľnosti, navigácie a plánovania trás. Piloti aj dispečeri musia mať vedomosti o východe slnka a iných aspektoch časových premien pre zabezpečenie bezpečných a efektívnych letových operácií.

Sunrise má skratku SR. SR (Sunrise) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥