Zvládání chýb

Zvládanie chýb predstavuje kľúčovú súčasť bezpečnostných opatrení v leteckej prevádzke. Je to postup, ktorý sa sústreďuje na identifikáciu, analýzu a následnú nápravu chýb, ktoré môžu …

Chyba

Chyba – Error V leteckom priemysle je bezpečnosť absolútnou prioritou. Každý aspekt leteckých operácií je dôkladne zvažovaný, študovaný a riadený s cieľom minimalizovať riziká a …