Estónsko

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Estónsko (Estonia), pozostáva zo znakov ES. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného …