Typ RNP

Typ RNP (Required Navigation Performance) označuje hodnotu vyjadrenú vzdialenosťou v námorných míľach od plánovanej polohy, ktorú lietadlo udržiava s presnosťou počas 95 percent celkového času letu. Napríklad hodnota RNP 4 znamená horizontálnu presnosť navigácie plus mínus 7,4 km (4 NM), ktorú lietadlo dosahuje s pravdepodobnosťou 95 percent.

Takýto štandard navigačnej presnosti je nevyhnutný pre moderné letecké operácie, najmä pre bezpečné navigovanie v husto obývaných alebo komplexných leteckých prostrediach. RNP typy sú definované podľa ich horizontálnej presnosti, čo znamená, že určujú, akú blízko k plánovanej trase musí lietadlo zostať počas letu.

Typ RNP je kritickým faktorom pre správne vykonávanie leteckých operácií, ako je presné pristátie, navigácia v úzkych leteckých koridoroch alebo pri presnom plnení letových plánov. Organizácie, ktoré sledujú a regulujú leteckú bezpečnosť, definujú rôzne úrovne RNP, pričom každá úroveň predstavuje inú úroveň horizontálnej presnosti.

Účinné dodržiavanie špecifikovaných RNP hodnôt je zásadné pre zabezpečenie bezpečných a spoľahlivých leteckých operácií v rôznych častiach sveta a za rôznych poveternostných podmienok. Vývoj a implementácia RNP štandardov prispieva k efektívnejším, bezpečnejším a ekologickejším leteckým operáciám, čo znamená prospech pre celý letecký priemysel a cestujúcich.

Hodnota, vyjádřená vzdáleností v námořních mílích od plánované polohy, v jejíž mezi se lety udrží nejméně po 95 procent celkové doby letu. Příklad: RNP 4 vyjadřuje horizontální přesnost navigace plus/minus 7, 4 km (4 NM) dosahovanou s pravděpodobností 95 procent.

Hodnota dodržiavania navigačnej presnosti vyjadrená ako vzdialenosť v námorných míľach od zamýšľanej polohy, v hraniciach ktorej sa lietadlá musia udržať najmenej 95 % celkového času letu. Príklad: RNP4 predstavuje navigačnú presnosť plus – mínus 4 námorné míle (7, 4 km) na základe 95 % udržateľnosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥