West-south-west

West-south-west v leteckej terminológii:

West-south-west, značené skratkou WSW, predstavuje kompasový smer medzi západom a juhozápadom. Tento smer je dôležitým navigačným údajom pre pilotov, ktorí používajú kompas na určenie smeru letu. West-south-west je jedným zo smerov, ktoré sú značené na leteckých kompasoch, a pomáha pilotom určiť presný kurz letu na základe geografickej orientácie.

WSW je skratka, ktorá sa používa na označenie tohto smeru vo všetkých leteckých komunikačných systémoch a mapách. Medzinárodná organizácia ICAO (International Civil Aviation Organization) ustanovuje štandardizované skratky a kódy pre rôzne letecké pojmy, vrátane smerov, aby zabezpečila jednotné porozumenie medzi pilotmi, leteckými dispečermi a ďalšími profesionálmi v leteckom priemysle.

West-south-west je dôležitým údajom pri plánovaní letových trás a navigácii. Piloti ho využívajú pri určovaní optimálnej trasy letu, zohľadňujúc smer vetra, geografické údaje a ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú priebeh letu. Presné pochopenie smerov a ich skratiek je kľúčové pre bezpečnú a efektívnu leteckú navigáciu.

West-south-west má skratku WSW. WSW (West-south-west) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥