Will comply

Will comply v leteckej terminológii:

Will comply, často označované skratkou WILCO, je výraz, ktorý sa používa v leteckej komunikácii na potvrdenie prijatia pokynu alebo inštrukcií. Keď pilot alebo člen posádky dostane pokyn od leteckého dispečera alebo inej autoritatívnej osoby, odpovedá Will comply alebo skratkou WILCO na potvrdenie, že prijali daný pokyn a budú sa mu riadiť.

Tento výraz sa často používa v rádiokomunikácii medzi pilotmi a leteckými kontrolórami, kde je dôležité mať jasné a jednoznačné potvrdenie prijatia inštrukcií. Pripúšťa záväzok poslušnosti a zabezpečuje, že správa bola prijatá a bude sa podľa nej konať. Komunikácia medzi pilotmi a kontrolórami musí byť presná a bezpečná, a skratka WILCO je jedným zo štandardizovaných spôsobov, ako to dosiahnuť.

V leteckom prostredí je dôležité, aby boli komunikačné postupy jasné a jednotné, aby sa minimalizovali možné chyby alebo nedorozumenia. Používanie skratiek ako WILCO prispieva k zlepšeniu efektivity a bezpečnosti leteckej komunikácie, čo je zásadné pre plynulý priebeh letov a prevenciu nehôd.

Will comply má skratku WILCO. WILCO (Will comply) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *