West-north-west

West-north-west v leteckej terminológii:

West-north-west, skrátene označované ako WNW, je kompasový smer medzi západom a severozápadom. Tento smer je dôležitým navigačným údajom pre pilotov, ktorí používajú kompas na určenie smeru letu. West-north-west je medzi smermi, ktoré sa označujú na kompase, a pomáha pilotom určiť presný kurz letu na základe geografickej orientácie.

Na leteckých mapách a v leteckých komunikačných systémoch sa skratka WNW používa na označenie tohto smeru. Medzinárodná organizácia ICAO (International Civil Aviation Organization) ustanovuje štandardizované skratky a kódy pre rôzne letecké pojmy, vrátane smerov. Tieto skratky sú všeobecne uznávané a používané pilotmi a leteckými profesionálmi na celom svete.

West-north-west sa často používa pri plánovaní letových trás a navigácii v leteckom priemysle. Piloti berú do úvahy smer vetra, geografické prvky a ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú ich let, a používajú smer WNW a ďalšie smerové údaje na efektívne plánovanie a bezpečnú navigáciu počas letu.

West-north-west má skratku WNW. WNW (West-north-west) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥