True bearing

True bearing v leteckej terminológii:

True bearing, často označovaný ako pravý azimut alebo pravý smer, je geografický azimut medzi dvoma bodmi na Zemi. Tento azimut sa meria v stupňoch od severu v smere hodinových ručičiek. True bearing je dôležitým údajom pre leteckú navigáciu a umožňuje pilotom určiť presný smer medzi dvoma bodmi na zemi.

True bearing je odlišný od magnetic bearing (magnetický azimut), ktorý je ovplyvnený magnetickým polom Zeme. Na rozdiel od magnetic bearing, ktorý musí byť skorigovaný na základe aktuálnej deklinácie, true bearing je nezávislý od magnetických zmien a poskytuje konzistentné údaje, ktoré možno použiť na celom svete bez potreby magnetických úprav.

Význam true bearing v leteckej navigácii:

True bearing je kritický pre pilotov pri plánovaní letových trás, navigácii, pristátí a vzletov. Používa sa na výpočet kurzov a smerov letu, čo umožňuje pilotom presne určiť, kadiaľ majú letieť, aby dosiahli svoj cieľ. Pri plánovaní letov je dôležité poznať true bearing medzi letiskom odletu a destináciou, čo umožňuje pilotom plánovať najefektívnejšiu trasu a optimálny čas príletu.

Medzinárodná štandardizácia:

True bearing má štandardizovanú skratku QTE podľa ICAO (International Civil Aviation Organization). Táto skratka je uznávaná medzinárodnými leteckými organizáciami a pilotmi po celom svete. Používanie jednotlivých štandardizovaných skratiek a kódov, vrátane QTE pre true bearing, zvyšuje bezpečnosť a účinnosť komunikácie a navigácie v leteckom priemysle.

True bearing má skratku QTE. QTE (True bearing) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *