Taxiing or taxi

Taxíkovanie alebo taxi (Taxiing or Taxi) v leteckej terminológii:

Taxíkovanie alebo taxi predstavuje pohyb lietadla po letiskovej ploche, vrátane pohybu od alebo k štartovacej a pristávacej dráhe, bránam alebo iným oblastiam na letisku. Tento proces zahŕňa pohyb lietadla po zemi bez použitia motorového ťahu, keďže lietadlo nie je vo vzduchu. Taxíkovanie je dôležitou súčasťou letového procesu a umožňuje lietadlu presunúť sa z miesta na miesto na letisku pod kontrolou pilota.

Počas taxíkovania musia piloti dodržiavať presné pokyny letiskovej vernej kontroly (ATC) a riadiť sa dopravnými pravidlami na letisku. To zahŕňa správne sledovanie taxiways (taxíkovacie cesty), križovatiek a iných oblastí letiska, aby sa zabránilo zrážkam a zabezpečila bezpečnosť lietadla a ostatných vozidiel na zemi.

Význam taxíkovania v leteckej praxi:

Taxíkovanie je dôležitým prvkom v operačnom režime letiska. Zabezpečuje efektívny pohyb lietadiel medzi pristávacou a štartovacou dráhou a ich parkovacími miestami. Piloti musia byť odborne školení na riadenie lietadla po zemi a musia mať presné znalosti letiska, kde sa nachádzajú.

Medzinárodná štandardizácia:

Medzinárodná občianska letecká organizácia (ICAO) definovala termín taxíkovanie alebo taxi ako Taxiing or Taxi, pričom mu pridelená skratka TAX. Táto štandardizácia umožňuje jednotné používanie pojmov vo všetkých leteckých komunikáciách a dokumentoch, čím sa zvyšuje bezpečnosť a efektivita leteckej dopravy po celom svete.

Taxiing or taxi má skratku TAX. TAX (Taxiing or taxi) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *