Základňa oblačnosti

Základňa oblačnosti je dôležitým meteorologickým termínom, ktorý označuje výšku, na ktorej sa nachádzajú najnižšie viditeľné oblaky v atmosfére. Táto hodnota je významná pre pilotov, lebo ovplyvňuje ich rozhodnutia pri letení. Cloud base, alebo základňa oblačnosti, je určená meraním vzdialenosti od zeme počas pozorovaní oblakov.

Pri leteckých operáciách je znalosť základne oblačnosti dôležitá pre bezpečnosť letu. Nízka základňa oblačnosti môže znamenať obmedzenú viditeľnosť a zhoršené podmienky pre vizuálnu navigáciu. To môže ovplyvniť rozhodnutie o bezpečnom štarte, pristátí a letení v blízkosti terénu.

V pilotáži sa základňa oblačnosti často monitoruje a udáva v stopách alebo metrech nad úrovňou zeme. Tieto informácie sú nevyhnutné pre pilotov pri navigácii v rôznych fázach letu, najmä pri pristávaní. Nízka základňa oblačnosti môže znamenať, že piloti budú musieť použiť iné postupy a prístupy k pristátiam, aby zabezpečili bezpečné pristátie aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach.

Informácie o základni oblačnosti sú často dostupné v leteckých správach o počasí a sú nevyhnutné pre vytváranie bezpečných a efektívnych leteckých plánov. Piloti analyzujú tieto údaje a berú ich do úvahy pri plánovaní letových trás, štartov a pristátí. Ich cieľom je vždy zabezpečiť bezpečný let pre seba, posádku a cestujúcich, a údaje o základni oblačnosti sú dôležitou súčasťou tohto procesu.

Vo svete leteckej dopravy je sledovanie a správne interpretovanie údajov o základni oblačnosti nevyhnutné pre bezpečnosť a plynulosť letov. Piloti a letecké posádky sa spoľahajú na tieto údaje, aby mohli robiť informované rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť letu a zabezpečujú bezproblémový priebeh leteckých operácií.

Základna oblačnosti – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Cloud base

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥